Constantin Arndt

Г-н Бойков е опитен разработчик на уеб страници с една страница. Той има широки познания за развитието на PHP и е много добре запознат със Symphony Framework.

Той е в състояние самостоятелно да анализира изискванията на проекта и да ги проектира, използвайки техники за софтуерно инженерство. Реализациите му са добре структурирани и документирани.

Той може да се запознае много бързо със съществуващите архитектури и също така бързо да схване техническия контекст. Дори под натиск на крайния срок, той винаги е надежден и предоставя чист, структуриран и поддържан код.

Г-н Бойков е отборен играч. Работата заедно по проекти винаги е полезна и обогатява екипа.

Designation/Position: 

Старши разработчик

Name of the company: 
при VECTRONIC Aerospace GmbH
Български