Bootstrap

E-TRADER

etrader.bg

Платформа за публични търгове.

Има поне 35 успешни от около 40 търга всеки ден. Компанията е много успешна в тази индустрия и има над 250 минимум посещения всеки ден от повече от 3000 потребители. Има приблизително повече от 5300 реални залози на потребители на седмица. 

Български

Plugin: Online order form for wordpress site

forma extra

Това е плъгин за Wordpress. Използвани технологии PHP, MySQL, CSS3, JQuery, jQuery-Validation-Engine and Select2.

Online формата е по поръчки разработена, специално за услугите на сайта за Online Shop plastic foam.

Български

Lazar Angelov's Fitness Academy

Lazar Angelov

"Фитнес академията на Лазар Ангелов" е изградена с цел провеждане на обучение лице в лице със самия Лазар Ангелов. За това клиентите плащат хиляди долари за обучението със световно известния фитнес модел и личен треньор.

Сайтът има множество функции и модули, необходими за работата на сайта. С тяхна помощ се изгражда самата система за управление, даваща изключително гъвкава възможност за добавяне на съдържание като медия, статии, интервюта, както и обновяване на членствата, а също и опции за бонус и отстъпки.

Български

Портал на Стопански факултет в Софийския университет

Сайта е създадена по проект BG 051PO001-4.3.04-0023 на Стопански факултет (СФ) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е портал за отделните системи в Университета. Изработен е изцяло на HTML, CSS и Bootstrap framework.

Български
Technologies: 
Subscribe to RSS - Bootstrap